• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Alege calea medierii

Mediator Tulcea - Vasile Marin

 
Ce este medierea?
Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acordã mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Daca legea nu prevede altfel, partile pot recurge la mediere inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si în alte materii, în conditiile prevazute de lege.


mediator tulcea

Unde are loc medierea?

Partile aflate in conflict se prezinta impreunã la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.

Cum se desfasoara medierea?

Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.
Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. In cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.
Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care partile convin altfel ori legea prevede contrariul.

Cum se incheie medierea?

Partile aflate în conflict nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii. Acestea participa la mediere doar daca doresc si, totodata, au dreptul de a denunta contractul de mediere în orice faza a procedurii.

Procedura de mediere se închide, dupa caz:

1.Sesiunea comună finală

   • • Situaţii posibile:

 

    • • Părţile nu au ajuns la nicio înţelegere

 

 

    • • Una din părţi denunţă contractul de mediere

 

 

 

    • • Părţile ajung la o înţelegere parţială

 

 

 

 

    • • Părţile ajung la o înţelegere

 

 

 

 

 

 

  • • Mediatorul întocmeşte
   un proces-verbal la
   închiderea medierii
 • • coincide cu încheierea medierii.

 

Ce face mediatorul?

 • • mediatorul constată că medierea a eşuat;
 • • mulţumeşte părţilor pentru efortul depus;
 • • le încurajează să continue discuţiile în vederea rezolvării disputei.

 

 • • mediatorul depune diligenţe pentru a stabili reala intenţie a părţii care denunţă contractul;
 • • mediatorul ia act de renunţarea părţii şi în cel mult 48 de ore întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.
 • • mediatorul va încheia un acord parţial care va cuprinde aspectele cu privire la care părţile s-au înţeles;
 • • acordul parţial are tot valoarea unui înscris sub semnătură privată;
 • • pentru soluţionarea laturii conflictuale asupra căreia părţile nu s-au înţeles, părţile se pot adresa instanţei de judecată sau arbitrale.

 

 • • mediatorul se asigură că părţile sunt de acord şi confirmă detaliile precise ale înţelegerii;
 • • mediatorul ajută părţile să încheie acordul în formă scrisă
 • • acordul are valoarea unui înscris sub semnătură privată;
 • • acordul va putea fi redactat de părţi personal sau prin reprezentant, de avocaţii părţilor sau de mediator;
 • • mediatorul va verifica ca înţelegerea să nu contravină legii şi/sau bunelor moravuri.

în oricare din cele patru situaţii prezentate anterior, mediatorul va încheia un proces-verbal pe care îl semnează atât el, cât şi părţile, personal sau prin reprezentant;

 • • mediatorul va înmâna câte un exemplar original al procesului-verbal fiecărei părţi, iar un exemplar va rămâne la mediator;
 • • în situaţia în care conflictul a fost dedus judecăţii, mediatorul are obligaţia să informeze instanţa de judecată sau organul judiciar, după caz, prin comunicarea unei copii de pe procesul-verbal de închidere a medierii.

Unde ne găsiţi ?

Biroul de Mediator Vasile Marin:
Tulcea, Strada Plevnei nr.36,bl.D4,sc.B,ap.11 (l├óngă Peny zona C5)
Fix/Fax: 0340/103977
Mobil: 0742358784
Email: birouvasilemarin@yahoo.com

Trimite un mesaj la Biroul de Mediator - Vasile Marin


Vizualizaţi Birou de Mediere - Înfiinţare Firme - Vasile Marin, Tulcea pe o hartă mai mare

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori