• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

 

Obţinere avize şi autorizaţii

             După înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului și după obținerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comercială are obligaţia de a obține autorizația de funcționare (prin autorizarea funcționării se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfașurării activităților declarate.)
             Activitățile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecției mediului de către autoritățile competente de protecția mediului, la sediile acestora.

              Prin autorizarea funcţionării se înţelege:

             1.  Asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţii, prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere. Oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.
             2. În cazul în care solicitantul nu desfăşoară, la sediul social principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, o perdioadă de maximum 3 ani, va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de menţiuni, oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere şi că nu este necesară autorizarea funcţionării.

Conform punctului 1 de mai sus, autoritățile publice competente vor efectua  un control privind conformitatea celor declarate, pentru: :   

            a) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;  

            b) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinară proprie; 

           c) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; 

          d) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

            Cererile de autorizare a funcţionării se depun la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul din judeţul pe a cărui rază solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar, la înregistrarea societatii ori a sediului secundar, sau pe parcursul funcționării, ori de cate ori intervine o modificare în cele declarate anterior.
          Pe lângă autorizarea funcționării de la Registrul Comerțului, prezentată mai sus, există multe alte situații în care sunt cerute avize, autorizații, licențe funcționare foarte variate, cum sunt cele de mai jos, după înmatricularea societății:  

 » Case de schimb valutar - autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României; obiect unic de activitate.
 » Societăți de asigurare-reasigurare - aviz de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 
» Societăți de turism - licența de turism-Ministerul Turismului + 1 angajat cu brevet de turism. 
»  Operațiuni vamale -autorizație Direcția Generală a Vămilor 
 » Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor - aviz Ministerul de Interne și autorizaţie Inspectoratele județene de poliție 
» Societăți de arhitectură - cel puțin un asociat este membru în Ordinul Arhitecților din Romănia cu drept de semnatură și este înscris în Tabloul Național al Arhitectilor la secțiunea 1-arhitecți; 
 » Servicii în domeniul protecției muncii - abilitare Ministerul Muncii și Solidarității sociale 
 » Autorizația de comercializare a diferitelor produse: tutun,alcool,etc.
 » Autorizația de funcționare,- eliberată de Primăria din zona unde veți funcționa .
 » Autorizarea sanitară veterinară de funcționare a unităților din industria alimentară, - emisă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județene, de pe raza căreia funcționează respectiva unitate alimentară.

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori