• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

 

   SRL-D - societate cu răspundere limitată - debutant
   Costuri totale: 400 LEI
   Perioada până la înfiinţare: 2-3 zile
   Vezi variante ofertă
   CONTACTAŢI-NE ACUM

Înfiinţare SRL-D (Societate cu răspundere limitată - Debutant)

    Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.


SRL-D

Cine poate înfiinţa un SRL-D

   Un SRL-D poate fi înfiinţat de întreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce îndeplineşte cumulativ, în principal, următoarele condiţii:
- Are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a SRL-D-ului
- Nu a mai fost acţionar sau administrator în cadrul altor firme SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus. De asemenea, compania trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic.
   La înfiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe de activitate pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specific .

Care sunt avantajele SRL-D

   În vederea sprijinirii tinerilor şi încurajarea acestora spre deschiderea unor noi afaceri, SRL-D-ul vine cu o serie de avantaje:
- Înfiinţarea este gratuită. Veţi avea nevoiei de capitalul social minim de 200 de lei, ce se poate ulterior retrage.
- Poate să aplice pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro
- Garanţii acordate de Fondul Național de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 60% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro
- Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale (pensia, 20,8% din brut) datorate de angajatori pentru 4 angajaţi în limita salariului mediu brut pe economie din anul anterior

Care sunt obligaţiile specifice SRL-D

   Pe lângă obligaţiile specifice oricărei societăţi cu răspundere limitată, SRL-D-ul are o serie de obligaţii tipice:
- În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, SRL-D-ul trebuie să înştiinţeze oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.
- Să angajeze cel puţin 2 salariaţi în momentul în care face prima tragere din cadrul AFN-ului de 10.000 de euro, beneficiază de creditul contragarantat sau apelează la opţiunea de a nu plăti contribuţiile sociale din partea angajatorului
- Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul anterior
- Să depună la AIPPIMM situaţiile financiare semestriale şi anuale.

Cât timp deţii statutul de SRL-D

   Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutand se pierde prin efectul legii:
- La data de 31 decembrie a anului când se îndeplinesc 3 ani de la data înregistrării
- La împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite
- La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri a atins echivalentul în lei a 500.000 de euro.

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori