• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

 

   SNC - societate în nume colectiv
   Costuri totale: 500 LEI
   Perioada până la înfiinţare: 3 zile
   Vezi variante ofertă
   CONTACTAŢI-NE ACUM

Înfiinţare SNC (Societate în nume colectiv)

   Societatea în nume colectiv - SNC - este forma de societate comercială constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau a mai multor persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială, în scopul împărțirii profitului rezultat și în care asociații răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile societății.

 


SNC

Societatea în nume colectiv

      Capitalul social în cazul societății în nume colectiv și al societății în comandită simplă va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile necesare realizării obiectului societății, legea neprecizănd un plafon minim al capitalului social subscris sau al celui vărsat.

Documentele pe care trebuie să ni le puneți la dispoziție pentru înregistrarea unui anumit tip de societate, sunt:

 • • copie carte de identitate/pașaport ale acționarilor;
 • • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.);
 • • acordul Asociației de proprietari; acordul vecinilor;
 • • specimen de semnătură.


    Procesul de înființare SNC, înființare SCA cât și constituirea SCS vor fi îndeaproape supravegheate de către echipa noastră. De redactarea tuturor documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societății dumneavoastră la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.


   Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale pe acțiuni va cuprinde următoarele documente:

 • • cererea de înregistrare;
 • • dovada verificării disponibilitătii și a rezervării firmei;
 • • actul constitutiv - original;
 • • dovada privind sediul social/secundar;
 • • daca este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007;
 • • dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociați la capitalul social;
 • • actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate la constituire;
 • • declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte ca îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • • specimenele de semnatură ale reprezentanților societății;
 • • dacă este cazul:
 • • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată) și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;
  •       • hotărărea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societății (original sau copie certificată)și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;
  •       • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele și pe seama fondatorului persoana juridică (original sau copie certificată) și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;
  •       • avizele prealabile prevăzute de legile speciale
 • • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;.   În baza delegației sau împuternicirii, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmâna certificatul de înregistrare a societății comerciale în maxim 3 zile.

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori