• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

 

   SCA - societate în comandită pe acţiuni
   Costuri totale: 600 LEI
   Perioada până la înfiinţare: 3 zile
   Vezi variante ofertă
   CONTACTAŢI-NE ACUM

Înfiinţare SCA (Societate în comandită pe acţiuni)

   Societatea în comandită pe acțiuni - SCA- este forma de societate comercială constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau a mai multor persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfașura o activitate comercială, în scopul împărțirii profitului rezultat și în care asociații răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile societății.

 


SCA

Societatea în comandită pe acţiuni

    Societatea în comandită pe acțiuni - SCA - este forma de societate comercială constituită prin asocierea mai multor persoane, care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuții reprezentate prin acțiuni, în vederea desfașurării unei activități comerciale, pentru realizarea unor beneficii și împărțirea lor și care răspund pentru obligațiile sociale nelimitat și solidar, în cazul asociaților comanditați, și numai în limita aportului lor, în cazul asociaților comanditari.

   Procesul de înfiintare SCA este posibil prin:

 • • aporturile a cel puțin doi acționari pentru desfăsurarea unei activităţi comerciale, în vederea împărţirii profitului şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor;
 • • subscripţie publică care presupune o oferta de subscriere adresată oricarei persoane care dispune de bani şi doreste să îi investească prin cumpararea de acţiuni.


     Documentele pe care trebuie să ni le puneţi la dispoziţie pentru înregistrarea unui anumit tip de societate, menţionată mai sus, sunt:

 • • copie carte de identitate/paşaport ale acţionarilor;
 • • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.); în cazul în care nu dispuneţi de un spaţiu pentru stabilirea sediului social;
 • • acordul Asociaţiei de proprietari;
 • • acordul vecinilor;
 • • specimen de semnatură.


    Procesul de înfiinţare SNC, înfiinţare SCA cât şi constituirea SCS vor fi îndeaproape supravegheate de către echipa noastră. De redactarea tuturor documentelor şi de obţinerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societăţii dumneavoastră la Registrul Comerţului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.


   Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerţului pentru înregistrarea societăţii comerciale pe acţiuni va cuprinde urmatoarele documente:

 • • cererea de înregistrare;
 • • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei;
 • • actul constitutiv - original;
 • • dovada privind sediul social/secundar;
 • • dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007;
 • • dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;
 • • actele privind proprietatea pentru aporturile în natura subscrise şi vărsate la constituire;
 • • declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 • • specimenele de semnatură ale reprezentanţilor societăţii;
 • • dacă este cazul:
  •       • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată) şi, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a carui semnatură să fie legalizată de un notar public;
  •       • hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată) şi, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a carui semnatură să fie legalizată de un notar public;
  •       • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoana juridică (original sau copie certificată) şi, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a carui semnatură să fie legalizată de un notar public;
  •       • avizele prealabile prevăzute de legile speciale
 • • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • • împuternicire avocaţială.   În baza împuternicirii vom depune dosarul la Registrul Comerţului, vă vom reprezenta în faţa judecătorului delegat şi vă vom înmâna certificatul de înregistrare a societăţii comerciale în maxim 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare a societăţii comerciale.

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori