• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

   

   SA - Societate comercială pe acţiuni
   Costuri totale: 1000 LEI
   Perioada până la înfiinţare: 3 zile
   Vezi variante ofertă
   CONTACTAŢI-NE ACUM

Înfiinţare SA (Societate comercială pe acţiuni)

   Societatea comercială pe acțiuni - este forma de societate comercială al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzănd numai în limita aportului lor.

 


SA


Capitalul social va fi fixat de către acționari raportat la nevoile societății, însă nu poate fi mai mic decât echivalentul în Lei a 25.000 Euro.

Societatea comercială pe acţiuni se poate constitui prin

 • • aporturile a cel puțin doi acționari pentru desfășurarea unei activități comerciale, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
 • • subscripție publică care presupune o ofertă de subscriere adresată oricărei persoane care dispune de bani și dorește să îi învestească prin cumpărarea de acțiuni.

 

Documentele pe care trebuie să ni le puneţi la dispoziţie pentru înregistrarea societăţii comerciale pe acţiuni SA sunt:

 • • copie carte de identitate/pașaport ale acționarilor;
 • • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.);
 • • acordul Asociației de proprietari; acordul vecinilor;
 • • specimen de semnatură.

    De redactarea tuturor documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societății dumneavoastră la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerţului pentru înregistrarea societăţii comerciale pe acţiuni va cuprinde următoarele documente:

 • • cererea de înregistrare;
 • • dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei;
 • • actul constitutiv;
 • • dovada privind sediul social/secundar;
 • • dovada capitalui social;( capitalul social va fi fixat de către acționari raportat la nevoile societății,însă nu poate fi mai mic decăt echivalentul în Ron a 25.000 Euro).
 • • actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate la constituire;
 • • declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 • • dovezile privind plata taxelor/tarifelor la Registrul Comerțului.
 •    Dacă este cazul:
  •         • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
  •        • hotărărea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societății (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
  •        • mandatul pentru persoana abilitată sa semneze actul constitutiv în numele și pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
  •        • declarația fondatorilor/administratorilor/membrilor/directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societății de registru independent privat autorizat care ține registrul acționarilor;
  •        • avizele prealabile prevăzute de legile speciale;
 • • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;.

      În baza împuternicirii vom depune dosarul la Registrul Comertului (conținând acte înființare SA), vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmăna certificatul de înregistrare a societății comerciale în maxim 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori