• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

 

   PFA - persoană fizică autorizată
   Costuri totale: 150 lei
   Perioada până la înfiinţare: 2 - 3 zile
   Vezi variante ofertă
   CONTACTAŢI-NE ACUM

Înfiinţare PFA (Persoană fizică autorizată)

   Înființarea PFA, activitate simplă care presupune următoarele: persoana fizică să aibă minimum 18 ani, sa fie cetățean romăn sau cetățean UE rezident în România, să aibă pregătire profesională corespunzătoare cu activitatea pentru care solicită înființarea și să aibă un sediu profesional.
   Pentru înființarea unui PFA, ÎF sau ÎI avem nevoie, pentru început, de copii ale documentelor de identitate, de dovada de proprietate unde urmeză să vă stabiliți sediul profesional și de copii ale diplomelor de studii care să ateste pregătirea dvs. Numele PFA este dat în general de numele persoanei fizice care urmează să se autorizeze ca PFA, existănd cazuri în care numele persoanelor sunt des întălnite și se utilizează în denumire inițialele părinților.


PFA

Acte necesare infiinţare PFA:

 • • Copie după actul de identitate, sau pașaport, valabil la data autorizării.
 • • Copie a dovezii de spațiu unde va fi sediul social.Acest sediu poate fi într-un spațiu aflat în proprietatea solicitantului, în comodat sau închiriat.
 • • Contractul de comodat( dacă locuiește la bloc) și acordul asociației de proprietari – se redactează la sediul nostru
 • • Acte studii, solicitantul are nevoie de ultimul act de studii și dacă este cazul de certificate profesionale. În baza actelor de studii PFA se va înființa corespunzator pregatirii profesionale, care urmează să activați – copie după diplomele de studiu, după atestate etc.
 • • Specimen de semnatură
 • • Delegație sau procură pentru depunerea și ridicarea autorizației, după care veți putea demara activitatea PFA.

Variante de impozitare PFA

    PFA-urile au două variante de impozitare în sistem real și pe norma de venit. Este indicat ca înainte de demararea procedurii de înființare să verificați dacă activitatea dvs. este încadrată ca normă de venit, în cazul în care doriți să optați pentru varianta de impozitare pe norma de venit. Termenul de înființare PFA este de cca 2-3 zile lucrătoare din momentul în care dosarul este pregătit pentru ONRC.

    PFA- din punct de vedere Fiscal

     Persoană fizică autorizată- P.F.A.- se definește ca persoană autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă. Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.
    Activitățile economice pe care o persoană fizică le poate desfășura ca P.F.A. sunt cele prevăzute de Codul C.A.E.N. a căror desfășurare nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.
    Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către PFA trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile O.U.G. nr. 44/2008. Autorizarea funcționării, nu exonerează P.F.A. de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.
     Persoana Fizică Autorizată se poate înregistra prin Registrul Comerțului, caz în care se emite un certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului sau, în cazul profesiilor liberale, prin ANAF, situație în care ANAF emite un certificat de înregistrare fiscală .

Acte necesare Radiere P.F.A.

 • • Copie C.I.
 • • Certificat de înregistrare în original
 • • Certificate constatator (sediu socal și punct de lucru ) în original

Tarif toate taxele incluse = 275 Ron

Termenul de radiere P.F.A., este de cca 5 zile lucrătoare din momentul în care dosarul este depus la ONRC.


 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori