• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

  

   Asociaţii / Fundaţii / ONG
   Costuri totale: 1000 LEI
   Perioada până la înfiinţare: 45 zile
   Vezi variante ofertă
   CONTACTAŢI-NE ACUM

Înfiinţare asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale

   Asociația - este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz,în interesul lor personal nepatrimonial.

    Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.


Asociaţii / Fundaţii

   Asociația dobăndește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul.

 

Etape Infiinţare Asociaţie

 • Etapele care se parcurg în vederea înscrierii Asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor sunt:

  • • obținerea de la Ministerul Justiției a rezervării de denumire – valabilitatea rezervării este de 3 luni;
  • • redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie să ne puneți la dispoziție datele de identificare ale asociaților și dovada sediului; dovada sediului se poate face, potrivit dispozițiilor legale, cu contract de închiriere/contract de comodat; sunt necesare Acordul Vecinilor și al Asociației de Proprietari;
  • • constituirea patrimoniului în valoare de cel puțin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociației;
  • • achitarea taxelor;
  • • depunerea dosarului la Judecătorie în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației;
  • • ridicarea încheierii de înființare a Asociației.

Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației.
Fundația dobăndește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială işi are sediul.

ETAPE ÎNFIINŢARE FUNDAŢIE

.Pasul 1: REZERVAREA DENUMIRII

 • Pentru alte localități: nu e nevoie să vă deplasați - dovada va va fi trimisă prin poștă în termen de 14 zile . Cererea în vederea eliberării dovezi de disponibilitate denumire se poate trimite prin scrisoare recomandată însoțită de originalul chitanței ce atestă plata taxei .

Pasul 2: ÎNTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI

 • Pentru înfiinare vă sunt necesare un Statut (care definește scopul și obiectivele asociației, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) și un Act constitutiv (care consfințețte hotărărea fondatorilor de înființare a Asociației/Fundației și desemnează organele de conducere). Actul constitutiv și statutul se autentifică la notar sau se atestă de avocat,în mai multe exemplare fiecare.

Pasul 3: SEDIUL

 • Proprietarul locuinței încheie un contract de comodat cu asociația/fundația în curs de constituire reprezentată prin împuternicit. Acest contract se autentifică la notarul public ori se atestă de către avocat.
 • Dacă aveți la dispoziție un spațiu închiriat, veți avea nevoie de contractul de închiriere,îin copie xerox.
 • Dacă sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăți (bloc, vilă), se mai cer următoarele:
 • Acordul vecinilor cu pereți comuni cu apart-sediu (un simplu tabel cu semnături cum că sunt de acord cu funcționarea sediului Asociației în apartamentul respectiv).
 • Acordul Asociației de Proprietari (Locatari, după caz).

Pasul 4: CONSTITUIREA PATRIMONIULUI

 • Patrimoniul legal necesar înființării ONG-ului se constituie prin depunerea banilor la o unitate CEC la altă únitate bancară. Trebuie să completați un formular și să anexați o copie după actul constitutiv autentificat sau atestat. Se obține o chitanță doveditoare. Banii rămăn blocati la CEC/banca pănă la obținerea sentinți de înființare, cînd veți putea transfera banii într-un cont bancar.

Pasul 5: DEPUNEREA DOSARULUI LA JUDECĂTORIE

 • Puneți într-un dosar actele de mai sus și mergeți cu dosarul la judecătorul de serviciu de la Judecătoria pe raza căreia se află sediul, pentru verificare. Vedeți dacă dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
 • Achitați taxa juridică la Direcția de Finanțe Publice Locale (DFPL) pe raza căreia se afla Judecătoria.
 • Depuneti dosarul complet, însoțit de timbru judiciar la Judecătorie. Termenul de judecată este în mod normal de 3 zile, maxim 1 săptămănă (este procedura de urgență).
 • Dacă totul e în regulă, pronunțarea Sentinței civile se dă în aceeași sedință. Dacă nu, primiți termen în căteva zile. Dupa pronunțare, trebuie sa treacă 5 zile pănă ce Sentința să devină definitivă și irevocabilă.

Pasul 6: ELIBERAREA COPIEI DE PE SENTINȚA CIVILĂ

 • La 2 săptămăni după pronunțare, depuneți cerere la Judecătorie pentru eliberarea Sențintei civile (avizului de funcționare) și a Certificatului de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (RAF). Model de cerere se obține de la Grefierul de serviciu.
 • Ridicați de la Judecătorie Sentința și Certificatul, autentificate + copiile autentificate,șsi Certificatul de înscriere în RAF.

Pasul 7: ATRIBUIREA DE COD FISCAL

 • Pentru a putea desfășura operațiuni financiare aveți nevoie de un Cod Fiscal
 • La Direcția Finanțelor Publice depuneți dosar cu: Statut, Act constitutiv, Sentința civilă (aviz de funcționare), Certificatul de înscriere în RAF (toate în copie), timbru fiscal, cereri completate (pe care vi le da inspectorul fiscal). Termen: 14 zile

Pasul 8: OBLIGATORIU: ȘTAMPILA ȘI IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL

 • Ștampila este necesaă pentru a însoți practic orice semnatură a membrilor consiliului director și chiar pentru deschiderea contului bancar. Apoi ar trebui sa va comandați facturier și chitanțier.

Pasul 9: DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR

 • Ca să puteți efectua operațiuni financiare, deschideți cont la orice bancă vă convine. Contul se deschide pe loc: mergeți la primul ofțer de credit liber, avănd la voi Sentința civilă și Codul Fiscal,în copie legalizată (care se va înapoia) și încă o copie xerox (care se reține) precum și dovada de depunere a patrimoniului în original. .

Pasul 10: ALTELE

 • Cereți la Ministerul Justiției să vi se comunice numărul de înregistrare în registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial (nu este taxă și nici formular-tip pentru asta). Este diferit de numarul din RAF-ul de la Judecatorie.

Pasul 11: LEGISLAȚIE UTILA

 • OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare
 • Lege nr. 246/2005
 • Recomandăm ca toate cheltuielile făcute (taxe, ștampila, autentificări etc.) să se facă pe numele Asociației/Fundației, pentru ca sunt deductibile.
 • Costurile menționate sunt orientative; ele sunt supuse unor fluctuații determinate de piața serviciilor notariale sau de modificarea taxelor către stat.
 • Varsta minimă pentru calitatea de membru al unei ONG (membru simplu, fondator sau membru în Consiliul Director) este 16 ani.
 • În desfășurarea activității voastre, în conformitate cu legea, doar semnătura membrilor Consiliului Director angajează răspunderea persoanei juridice pe care o reprezintă. Aplicarea ștampilei o întărește, dar nu ii ține locul! NIMENI nu poate avea drept de semnătură în locul persoanelor abilitate – fie ca e vorba de operațiuni bancare, fie de o simpla adresă remisă prin postă.

   În baza împuterniciri vom depune dosarul privind înființarea asociației sau fundației la Judecătorie, vă vom reprezenta în fața judecătorului și vă vom înmâna încheierea ce atestă înființarea asociației/fundației în cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii.

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori