• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

Etape infiinţare firmă
Iată ce trebuie sa stiţi atunci cănd vă hotărâţi să vă deschideţi propria firmă:: 

Stabilirea obiectului de activitate

    Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificării din noul Cod CAEN – 2008. Îti poți stabili un singur obiect principal de activitate și un număr nelimitat de obiecte secundare de activitate. 
   Cuantumul taxei de înregistrare a firmei tale este corelat cu numărul de coduri care compun obiectul de activitate. 
   Taxa de baza acoperă 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se platește o taxă suplimentară de 10% din taxa de bază.  

Alegerea formei juridice a societăţii

            Legea 31/1990  prevede următoarele forme ale persoanei juridice: 
             Societate cu răspundere limitată (SRL)
 – e e cea mai des intălnită formă de organizare a activității comerciale în Romania. Asociații nu au calitatea de comercianți și nu răspund de datoriile societății decât în limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 lei, e divizat în părți sociale egale care trebuie să aibă o valoare minima de 10 lei fiecare.
            Societatea va fi condusă de adunarea generală a asociaților, iar administrarea societății și reprezentarea ei în relațiile cu terțele persoane se va face de către administratori, puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui și cu un singur asociat, singura condiție fiind ca acesta să nu mai fie asociat într-o altă societate. 
           Societatea în nume colectiv (SNC) -  Caracteristica principală a acestei forme juridice este aceea că asociații acestei forme de societate au, în general, calitatea de comercianți și răspund solidar și nelimitat pentru operațiunile îndeplinite în numele societății de persoanele care o reprezintă.
           Societatea în comandită simplă (SCS) - -are caracteristic faptul ca o parte dintre asociați, numiți comanditați, au de regulă calitatea de comercianți și răspund solidar și nelimitat de datoriile societății, iar o altă parte, comanditarii, răspund doar pănă la concurența aporturilor subscrise de fiecare.
            Societăți pe acțiuni (SA) - în România, numărul societăților pe acțiuni este în creștere. O societate pe acțiuni este o întreprindere care presupune un minimum de 2 acționari. Capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Acțiunile au o valoare egală care nu poate fi mai mică de 0,1 lei.  
           Societatea în comandită pe acțiuni (SCA) - Asociații comanditati răspund nelimitat și solidar iar cei comanditari răspund în limita aportului lor. Administrarea societății este încredințată unuia sau mai multor asociați comanditați.

Rezervarea numelui societăţii

            Verificarea disponibilității numelui de firmă o puteți face pe website-ul oficial al Registrului Comerțului, aici.
Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului. Cost aproximativ: 72 lei.

Stabilirea sediului social

            Sediul social se stabilește prin încheierea unui contract de comodat sau de închiriere, contract încheiat între proprietarul imobilului și viitoarea firmă, pe baza rezervării denumirii de la O.N.R.C. Este necesară și o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care dorește sa-și pună la dispoziție imobilul în vederea stabilirii sediului social al firmei. 
            De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor și al asociației de proprietari. Acesta se realizeaza sub formă de tabel, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie și nr act identitate, semnatură.

Actul Constitutiv

             În vederea efectuării de acte de comerț și pentru constituirea unei societăți cu răspundere limitată se încheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat să apelați la persoane specializate în domeniu. 
Actul Constitutiv trebuie să conțină, în mod obligatoriu: 
                 » obiect principal de activitate 
                 » obiecte secundare de activitate (daca există) 
                 » denumire firmă (inclusiv numărul rezervării de la O.N.R.C.
                 » numele asociaților și aportul la capitalul social al fiecăruia 
                 » numele Administratorului și perioada pentru care va deține aceasta funcție. 
             Asociații și Adminstratorul vor da “Declarații pe propria răspundere”, din care să rezulte ca nu au antecedente penale și că îndeplinesc condiţiile legale pentru deținerea acestor calități. 

              Capitalul social se depune la bancă într-un cont special de “capital social” pentru care băncile de regulă au formulare speciale, iar angajații băncii ar trebui să știe să vă îndrume cu privire la acesta. Capital minim pentru SRL: 200 lei.
              De regulă, acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobănzi). 
              Banca va va furniza documentele necesare pașilor ulteriori (de exemplu: chitanța pentru banii depusi, extras de cont, etc).

Specimenul de semnatură

             Persoana care va fi numită Adminstrator în firmă va da personal un Specimen de semnatură, la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea..

Depunerea actelor și înregistrarea la Registrul Comerțului

             Când dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comerțului de pe langă tribunalul în a cărui rază se va află sediul societății, pentru efectuarea înmatriculării societății. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declarație pe proprie răspundere, Anexa- Vector Fiscal. 
             Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul teritorial verifică legalitatea actelor depuse și dispune autorizarea înmatriculării societății; se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Romaniei încheierea Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Tulcea.

Ridicare acte

        Registrul Comerțului va elibera următoarele acte:  
                  » Certificatului de înregistrare a firmei
                  » Hotărărea Directorului Oficiului Comerțului
                  » Certificatul constatator.

Etape ulterioare

- Confecționarea ștampilei societății
Firmele specializate îți vor solicita copii de pe actele societății, o delegație pentru reprezentantul firmei și o copie de pe actul de identitate al acestuia. 
- Deschiderea contului bancar
La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atașată copie de pe chitanța emisă de bancă la care a fost depus capitalul social. După înregistrarea firmei, va trebui să te întorci la bancă, pentru deschiderea efectivă a unui cont al societății, prezentănd chitanța originală. 
- Confecționare tipizate: facturier, chitanțier, etc
Firmele specializate iți vor solicita actele societății în original, o delegație pentru reprezentantul firmei și o copie de pe actul de identitate al acestuia. Trebuie să te informezi înainte de a da comandă, deoarece timpul de execuție a lucrării variază de la căteva zile la căteva săptămăni, în funcție de firmă.
- Declarația de înregistrare fiscală se depune la Administrația Financiară competentă în termen de 30 de zile de la data inființării societății.

Avize şi autorizaţii de funcţionare

             Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autorităților publice în funcție de obiectul de activitate al societății. Pentru a începe activitatea comercială propriu-zisă la Registrul Comerțului, se obțin autorizațiile și avizele necesare funcționării legale a societății.

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori