• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Fonduri Europene

 

 

CONSULTANŢĂ ÎN VEDEREA OBŢINERI DE FONDURI NERAMBURSABILE

 

      
      
      
       Centrul de Afaceri Delta oferă servicii complete de consultanţă pentru scrierea şi implementarea  proiectelor,incluzând asistenţă în perioada de monitorizare. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile este necesar să aveţi schiţat un proiect.
      Noi verificăm apoi dacă entitatea pe care o reprezentaţi este eligibilă şi dacă proiectul îndeplineşte condiţiile necesare obţinerii finanţării nerambursabile.  
      De asemenea,oferim clienţilor noştri servicii de asistenţă şi consultanţă pe toată perioada implementării proiectului de investiţii şi pe perioada derulării programului de finanţare.

 
      
Care sunt domeniile în care compania noastră oferă consultanţă în vederea obţineri de Fonduri Nerambusrabile?
      
 

1. Obţinerea de fonduri nerambursabile pentru sprijinirea microintreprind erilor in vederea dezvoltarii acestora;
2. Obţinerea de fonduri nerambursabile in vederea dezvoltarii activitatilor de servicii de turism;
3. Depunere proiecte fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activitatilor de servicii medicale;
4. Obţinere fonduri pentru sprijinirea activitatilor de comert;
5. Realizare proiecte pentru companii ce activează în domeniul agriculturii;
6. Realizarea de proiecte pentru fonduri nerambursabile în domeniul produselor de prelucrare a produselor agricole;
7. Obţinere fonduri pentru sprijinirea producătorilor din diverse domenii de activitate;
8. Realizare proiecte pentru sprijinirea activităţilor piscicole.

 

Servicii de consultanţă în identificarea şi elaborarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile

 

I. DEPUNERE 

 

1. Consultanţă pentru identificarea oportunităţilor de finanţare, verificarea eligibilităţii solicitantului şi a activităţilor proiectului, evaluarea criteriilor de punctare şi formularea recomandărilor pentru creşterea şanselor de succes    
2. Elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc în conformitate cu ghidul solicitantului
3. Completarea cererilor de finanţare şi a anexelor aferente în conformitate cu ghidul,solicitantului
4. Elaborarea prognozelor financiare;
5. Consultanţă în colaborarea cu instituţiile şi autorităţile avizatoare, elaborarea cererilor şi memoriilor necesare obţinerii avizelor necesare depunerii proiectului
6. Alte studii şi documentaţii specifice;
7. Depunerea dosarului de finanţare
8. Suport în perioada de analiză a dosarului de finanţare şi în perioada de precontractare (eventuale clarificări solicitate de către evaluatori, modificări ale documentaţiei la cerinţa beneficiarului etc.

 

II. IMPLEMENTARE 

 

1. Acordarea de consultanţă pe toata perioada implementării proiectului;
2. Planificarea achiziţiilor publice;
3. Întocmire dosare de achiziţii;
4. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
5. Elaborarea documentaţiilor de specialitate;
6. Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
7. Derularea procedurilor de atribuire;
8. Definirea şi punerea în aplicare a proceselor pentru activităţile de management;
9. Pregătirea rapoartelor de activitate şi monitorizare;
10. Realizarea dosarelor de rambursare: întocmirea cererilor de rambursare,întocmirea declaraţiilor de eşalonare, întocmirea declaraţiilor de cheltuieli, întocmirea declaraţiilor de cheltuieli;
11.Realizarea rapoartelor de progres.

 

III. CONSULTANŢĂ PROIECTARE 

 

IV. CONSULTANŢĂ POST IMPLEMENTARE

 

V. CONSULTANŢĂ ŞI SUPORT ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII OPORTUNITĂŢILOR DE CREDITARE

 

VI. ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR NECESARE OBŢINERII CREDITELOR

 

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori