• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Asociaţia Centrul de Mediere Delta  •  Membri  •  Statut  •  Cursuri Mediatori  •  Formulare  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Asociaţia Centrul de Mediere Delta

Carieră în profesia de Mediator

 
 

 

Formator


Vasile Marin
Oraşe:
Craiova, Dolj, Romania
Mobil
0742.358.784
E-mail
birouvasilemarin@yahoo.com

 

 


 

Formator


Icu Mihai Marian
Oraşe:
Craiova, Dolj, Romania
Mobil
0744.859.271
E-mail
mihai.icu@gmail.com

 

 


          

Asociaţia Centrul de Mediere Delta în colaborare cu Centrul de Mediere Craiova, organizează în Tulcea, Constanţa, Bucureşti şi Brăila, cursuri de formare mediatori

Exercitarea profesiei de Mediator
      Profesia de mediator este o alternativă profesională viabilă pentru absolvenții de studii superioare din Romănia. Profesia de mediator este o profesie liberală, cu tentă juridică. Mediatorii își pot desfășura activitatea în cadrul unei societăți civile profesionale, al unui birou în care pot funcționa unul sau mai mulți mediatori asociați sau în cadrul unei organizații neguvernamentale. De asemenea, mediatorii autorizati pot fi angajati si cu contract individual de muncă, în condițiile prevăzute de Codul muncii.

Profesia de mediator este coordonată de către Consiliul de Mediere.

Admiterea în profesia de Mediator

      Pentru a deveni mediator o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ un număr de condiții impuse de legea care reglementează medierea și profesia de mediator, legea 192/2006, privind organizarea și funcționarea profesiei de mediator.

      Astfel, poate să devină mediator absolventul de studii superioare cu capacitate deplină de exercițiu, cu vechime în muncă de cel puțin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități și care are o bună reputație și nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni de natură a aduce atingere prestigiului profesiei. Acesta trebuie să urmeze un curs de formare a mediatorilor organizat de către unul dintre cei cinci furnizori de formare autorizați în acest sens de către Consiliul de Mediere. Cursurile de formare a mediatorilor derulate de către furnizorii de formare avizați de către Consiliul de Mediere se finalizează cu examen, organizat în conformitate cu prevederile Standardului de formare și ale dispozițiilor Consiliului de Mediere. Absolvenților examenului li se va elibera de către Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atestă îndeplinirea condițiilor art 7 lit. f din Legea 192/2006, în vederea dobândirii calității de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.

Art. 7 din legea 192/2006: Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are capacitate deplina de exercițiu;
 2. are studii superioare;
 3. are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii și avizat de Consiliul de mediere;
 4. este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
 5. se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru savârsirea unei infracțiuni intenționate, de natură sa aducă atingere prestigiului profesiei;
 6. a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condițiile legii, cu excepția absolvenților de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii și avizate de Consiliul de mediere;
 7. a fost autorizată ca mediator, în condițiile prezentei legi.

      Pentru a fi un bun MEDIATOR este nevoie de cunoaștere, abilități, practice dar mai presus de orice, de răbdare, bună credință și un comportament adecvat pentru a caștiga încrederea părților. Aceasta este "puterea" pe care o are mediatorul pentru a le ajuta să-și rezolve disputa prin MEDIERE.

      MEDIEREA – O NOUĂ ETAPĂ DE APLICARE ÎN RELAȚIA CU SISTEMUL JUDICIAR- În vederea degrevării instanțelor de judecată și a creșterii calității actului de justiție, prin modificarile aduse legii 192/2006, informarea cu privire la mediere devine etapa procedurală prealabilă obligatorie în o serie de dispute. Prin aceste prevederi, se urmărește implementarea planului de măsuri privind reforma sistemului judiciar asumată de România

      MEDIEREA nu este o metodă specifică instanței de judecată, ci dimpotrivă, o alternativă la aceasta. Informarea cu privire la mediere contribuie la crearea unei culturi a soluționării pe cale amiabilă a disputelor, cu consecințe benefice pentru societate. Este important ca părțile, în primul rând, să decidă calea prin care doresc să soluționeze disputa lor - în instanță sau amiabil.

      Decât o judecată în care o parte pierde tot, mai bine o înțelegere mulțumitoare pentru ambele părți!

      Conform Standardului de Formare a Mediatorului regăsit în Hotararea nr. 12 din 07.09.2007 a Consiliului de Mediere, cursul de formare a mediatorilor va avea ca obiectiv general dobândirea de către participanți a cunoștintelor teoretice și practice specifice profesiei de mediator și dobândirea competențelor generale și specifice acestei profesii.

 1.       I. Mediere (48 ore)
  •             - Teoria și practica medierii
  •             - Procesul de mediere
  •             - Etica mediatorului
 2.       II. Teoria și analiza conflictelor (16 ore)
 3.       III. Metode alternative de rezolvare a disputelor(ADR) (8 ore)
 4.       IV. Legislația în domeniul medierii și organizarea activității mediatorului (8 ore)

Obiective

La finalul cursului participanţii:


    - au înțeles particularitățile rezolvării unei dispute pe bază de interese și pot distinge între mediere și alte metode ADR (rezolvare alternativă a disputelor);
     - sunt capabili să identifice aspectele generale și particulare ale conflictului: definire concept, tipuri, dinamica, analiza conflictului;
     - au dobandit cunoștințe privind cadrul conceptual necesar înțelegerii și aplicării medierii;
     - și-au dezvoltat abilitățile de analiză de oportunitate privind utilizarea medierii pentru rezolvarea unei dispute;
     - au dobăndit cunoștințe necesare privind procesul de mediere, și-au dezvoltat abilități de a pregăti și conduce ședința de mediere;
     - cunosc principiile eticii și deontologiei profesiei pentru a decide în cunostință de cauză cu privire la procesul de mediere și au abilități pentru a-și menține poziția de neutralitate și imparțalitate ca mediator;
    - cunosc modul de organizare a activității de mediere și au abilități de redactare și gestionare a documentelor cerute de lege referitoare la activitatea mediatorului.

Teme


    - Scopul, importanța și utilitatea medierii
    - Istoricul medierii
     - Medierea și metodele ADR
     - Conflictul: tipuri, stiluri de răspuns, analiza conflictului
     - Procesul de mediere: etape, dinamica ședințelor
     - Comunicarea în mediere: tehnici de comunicare asertiva, non-violența,etc
     - Negocierea pe parcursul medierii: tehnici, tactici, strategii
     - Instrumente și tehnici utile în mediere
     - Etica în mediere
     - Aspecte psihologice ale medierii: gestionarea emoțiilor
     - Depășirea dificultăților în mediere
     - Medierea persoanelor violente
     - Cadrul legislativ aplicabil: Legea 192/2006 modificata, ROF- al Consiliului de Mediere, context legislativ European
     - Documentele necesare activității mediatorului.
     - Structura cursului este: 30% parte teoretică în maniera interactivă), 70% parte practică: aplicații, exerciții, role-play-uri, studiu de caz, simulare.

Date organizatorice:

    - Durata cursului: 80 de ore, 14 zile consecutive
    - Program zilnic: 14.00-21.00 – prezența obligatorie
    - Nr. de participanti: grupa de 15-24 persoane

Cursul include:

    - Suport de curs format hard copy
    - Suport de curs format electronic
    - Certificat de participare
    - Organizarea examenului de absolvire
    - Coffee- break

      Formarea profesională ca mediator se face în baza contractului de furnizare de formar încheiat cu fiecare solicitant de curs. Ulterior semnării contractului se va emite factura fiscală pentru efectuarea plății.

Locaţie curs: Tulcea, 4 | CLICK AICI pentru detalii locaţie.

Pentru detalii vă rugăm sunaţi la numerele de telefon afişate mai jos:

    Tel: 0340103977

    Tel: 0742358784

    Tel: 0732.423001

Click aici pentru înscrieri.


>>> Formulare înscriere

 


 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori