• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Asociaţia Centrul de Mediere Delta  •  Membri  •  Statut  •  Cursuri Mediatori  •  Formulare  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Asociaţia Centrul de Mediere Delta

Despre noi

 
 

   Asociaţia Centrul de Mediere Delta

Jurist/ Mediator VASILE MARIN - Preşedinte
Jurist/Mediator CRISTESCU VALERIA GEORGETA - Vicepreşedinte
Jurist/Mediator CARP IONELA - Vicepreşedinte
Jurist/Mediator COJOCARU LAURA - Secretar General

Membrii fondatori ai Asociaţiei Centrul de Mediere Delta salută intrarea dumneavoastră în lumea rezolvării conflictelor.

contabilitate pentru firme din tulcea

   

Asociatia CENTRUL DE MEDIERE DELTA este o persoana juridică de drept privat, de sine stătătoare,neguvernamentală,non-profit si apolitică care a dobăndit personalitate juridică la data pronuntări de către judecătoria Tulcea,a încheierii nr.9307din 07.01.2014,si a înregistrării în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecătoriei Tulcea,judetul Tulcea.Asociatia este constituită si functionează potrivit prevederilor legii referitoare la asociatii si fundatii.O.G.nr.26 din 2000,emisă de Guvernul Romăniei. •   Asociaţia Centrul de Mediere Delta are drept scop reprezentarea intereselor profesionale ale mediatorilor, protejarea statutului profesional al acestora, precum şi popularizarea acestei proceduri în Romănia, în general în judeţele Tulcea, Brăila, Constanţa si Bucureşti.

Medierea – Justiţie Elegantă


     Vă oferim informatii despre cea mai convenabilă formă de solutionare a conflictelor de orice fel, rapidă, ieftină, confidentială, neutră, reciproc avantajoasă, reglementată de Legea nr. 192/2006, Codul civil si Codul de procedură civilă, Codul penal si cel de procedură penală.

Putină informare si consultarea noastră vă pot scuti de ani de judecată, iar întelegerea este găsită sub îndrumarea noastră de către părti, urmând a fi, după caz supusă verificării si inclusă într-o hotărâre a instantei ori autentificării la notar.

     Sanctiunea legală pentru refuzul de a te informa, este respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. Sigur nu vrei să risti asta, stiut fiind că o singură dată poti chema pe cineva în judecată, pentru aceeasi pricină. La intâlnirea dedicată informării, vom discuta despre preocupările tale si vom încerca să conturăm rezolvările posibile pe seama medierii.

     Litigiul traditional poate fi o greseală care trebuie corectată(…). Pentru unele dispute procesul va fi singura modalitate dar pentru altele nu. Sistemul nostru este prea costisitor,prea dureros,prea distructiv,prea ineficient,pentru oameni cu adevărat civilizati (chief.Justice Warren E Burger (Ret) U.S. Supreme Court –Woshington DC).

     Astăzi, în contextul gravitătii si frecventei alarmante ale problemelor deja notorii,din mediul juridic,societatea are nevoie mai mult ca oricănd de o modalitate mai eficientă,mai putin costisitoare atăt financiar căt si emotional,si mai ales de o modalitate căt mai lipsită de riscuri de rezolvarea a litigiilor.Această modalitate este MEDIEREA

     Procedura medierii a fost consacrată de către legiuitorul român prin Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Acest act normativ face parte dintr-un ansamblu de acte normative care au ca scop promovarea reformei în domeniul justitiei, obiectiv de interes national reclamat de integrarea României în Uniunea Europeană.
    În fapt, chiar înainte de reglementarea pe cale legislativă a institutiei medierii, Ministerul Justitiei, alături de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, au sustinut si promovat înfiintarea unui Centru-pilot de Mediere la Craiova. Acest centru-pilot a dovedit faptul că procedura medierii este o alternativă viabilă a sistemului judiciar clasic din România, numeroase litigii instrumentate de către mediatorii formati în cadrul centrului-pilot rezolvându-se prin întelegerea părtilor. Tot Centrul-pilot de la Craiova a avut ca misiune implementarea unui program de pregătire pentru serii de câte 10 mediatori din fiecare judet al României, program finalizat cu succes în toamna anului 2006 si parcurs de către toti membri “Asociatiei Centrul de Mediere Delta”.
    În prezent, în majoritatea judetelor tării există un centru de mediere functional, alcătuit din mediatori absolventi ai cursului de pregătire de la Craiova.
   După adoptarea Legii nr.192/2006 a început o campanie de promovare a procedurii de mediere, atât în rândurile cetătenilor ( potentiali justitiabili ) cât si în rândul instantelor judecătoresti locale ori a autoritătilor administrative.
    Însusi Ministerul Justitiei, asa cum rezultă si de pe site-ul acestei institutii, a promovat si promovează în continuare medierea ca pe o procedură capabilă să îmbunătătească actul de justitie din punct de vedere calitativ, prin degrevarea instantelor de anumite categorii de litigii.
    Caracterul de utilitate publică al institutiei medierii si implicit al grupărilor profesionale care practică medierea, este subliniat chiar în cadrul Legii nr.192/2006 în art. 4, care stipulează:
"medierea este o actvitate  de interes public". Acest caracter de utilitate publică se explică prin potentialul enorm al procedurii de mediere ca alternativă la solutionarea conflictelor pe cale judiciară. Tocmai de aceea, legiuitorul, prin intermediul actului normativ mai sus indicat, a creat un sistem complex de avantaje pentru cei care optează pentru parcurgerea procedurii în cauză. Cu titlu exemplificativ, cităm dispozitiile art. 6 din Legea nr.192/2006, care stipulează în sensul următor: “organele judiciare si arbitrale, precum si alte autorităti cu atributii jurisdictionale vor informa părtile asupra posibilitătii si avantajelor folosirii procedurii medierii si le pot îndruma să recurgă la aceasta pentru solutionarea conflictelor dintre ele.” În continuare, art. 63 dispune: “în cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea părtilor, o hotărâre potrivit dispozitiilor art.271 C.pr.civ.”.
    Promovarea medierii, ca procedură alternativă de solutionare a conflictelor recomandată de către SUA si UE, la nivelul mediului de afaceri si cel universitar, al profesiilor cu caracter juridic, al institutiilor publice si practicarea procedurii de mediere reprezintă obiectivele principale ale acestui proiect. Prin rezolvarea conflictelor cu ajutorul procedurii de mediere, alternativă la justitia traditională, se preîntâmpină initierea unor actiuni judecătoresti si se degrevează instantele de judecată de numeroase cauze, deoarece medierea poate fi utilizată în rezolvarea unei arii largi de conflicte.
"Asociatia Centrul de Mediere Delta", prin membrii săi asociati, intentionează să promoveze si să practice medierea ca activitate de interes public, menită să contribuie substantial la îmbunătătirea actului de justitie.

       Succes si tineti aproape de noi, alegeti dialogul, spuneti NU! CONFLICTULUI, ALEGEtI MEDIEREASpune NU conflictului, acceptă dialogul, ALEGE MEDIEREA!


Unde ne găsiti ?

Centrul de Mediere Delta:
Tulcea, str. Plevnei nr.36,bl.D4,sc.B,ap.11 (l├óngă Peny zona C5)
Fax: 0340/103977
Mobil: 0742358784
Email: birouvasilemarin@yahoo.com

Trimite un mesaj la Centrul de Mediere Delta


Vizualizaţi Centrul de Mediere Delta pe o hartă mai mare

 

 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori